Reanimatie (herhaling) + AED

Omschrijving (herhalings)cursus Reanimatie met AED:
Wij bieden u de gelegenheid om op een levendige manier de Reanimatie met AED en beperkt EHBO van levensbedreigende situaties aan te leren of te herhalen.

Voor de geldigheid van het diploma reanimatie dient dit elk jaar herhaald te worden. Ons advies is ook om de reanimatie elk jaar bij te houden, want op een gegeven moment is het geen oefenen meer maar wellicht werkelijkheid! Dan is 1x per jaar oefenen echt niet overbodig! Voor de verlenging van de licentie sportmassage dient men ook in het bezit te zijn van een geldig reanimatie diploma.
Bovendien is het geldige reanimatiediploma een onderdeel voor de A-licentie
Sport Therapeut!

De reanimatie wordt gegeven door een of twee docent(en) van de Nederlandse Hartstichting.

Zeker nu in Coronatijd is het heel belangrijk dat je weet hoe je veilig kunt reanimeren en helpen in geval van nood! Dus kom graag op herhaling! Wij geven de les ook zo aangepast en rekening houdend met de hygiënemaatregelen! zie onze coronamaatregelen.

Wanneer en de kosten:
De (herhalings) cursus Reanimatie bestaat uit één lesavond:
Dat
um:
  dinsdag in mei 2021, dinsdag in nov. 2021
Tijd:       19.30 – 22.30 uur.
Kosten: € 42,50.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Burger Harthulp!

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Burger Harthulp zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden.

Burger Harthulp is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Burger Harthulp is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg.
Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te nemen aan Burger Harthulp. Ambulance Amsterdam wil daarbij graag met u samenwerken.
Als u de reanimatie met AED via Massage Opleidingen Lian Bart gevolgd heeft, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de Burger Harthulp.
Voor Burger Harthulp is een netwerk van vrijwilligers nodig op zoveel mogelijk plaatsen in o.a. de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland, Edam-Volendam, Graft-De Rijp, Purmerend, Beemster en Zeevang. Een netwerk dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Een netwerk van geschoolde enthousiaste vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. We hopen van harte dat het netwerk in de toekomst verder uitgebreid gaat worden  over meer gemeenten.
U moet wel bereid zijn om uw kennis van reanimatie met AED jaarlijks op te frissen.
U kunt zich hier aanmelden als vrijwilliger voor Burger Harthulp.