Update situatie rondom Corona

Update 10 maart 2023: Wij volgen bij onze cursussen de laatste corona-adviezen van het RIVM: het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen.
Wel vragen we iedereen om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten:
– Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent en bij lichte klachten te overleggen met Massage Opleidingen Lian Bart, contact via whatsapp of bellen.
– In je elleboog te hoesten of te niezen.
– Regelmatig handen te wassen.
– Wij zorgen voor voldoende frisse lucht, het lokaal wordt overdag en ’s avonds continue geventileerd.
We hopen zo iedereen gezond bij de cursussen en opleidingen te kunnen blijven zien en we vragen iedereen zich hier aan te houden! Onze wens: Blijf allemaal gezond!

Update 1 september 2022: Bij al onze cursussen geldt:
– Bij coronaklachten graag testen met thuistest of bij GGD. Heeft u corona dan blijft u thuis en laat dit alstublieft weten aan de docent!
– Het lokaal wordt overdag en ’s avonds continue geventileerd.
– Bovendien blijven we de hygiëneregels naleven.
– We hopen zo iedereen gezond bij de cursussen en opleidingen te kunnen blijven zien en we vragen iedereen zich hier aan te houden! Onze wens: Blijf allemaal gezond!

Update 25 februari 2022: Alle cursussen geven we met ons bestaande protocol. Ons protocol kunt u lezen door iets naar beneden te scrollen, onder deze update van 25-2-2022:
Beleid en maatregelen i.v.m. Covid 19 – Massage Opleidingen Lian Bart” Wij vragen u dan ook om hier rekening mee te houden als u bij ons een cursus volgt:
– We hanteren waar nodig gepaste afstand, de 1,5 meter is geen noodzaak meer.
– De algemene hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
– Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Wel vragen we iedereen om eventueel een mondkapje bij zich te hebben, uit respect voor de eventuele privé-omstandigheden van een medecursist!
Heeft u vragen kunt u ons bellen (06 22 31 63 65) of mailen naar info@lianbart.nl.

——————————————————————————————————-
Denk na, denk om elkaar, zorg voor elkaar en voor jezelf en blijf gezond!
En: … heb je klachten: laat je testen!


Geef eerlijk antwoord op de gezondheidsvragen; overleg bij twijfel met Lian!

————————————————————————————————————-

Beleid en maatregelen i.v.m. Covid 19 – Massage Opleidingen Lian Bart – febr. 2022

We zijn erg blij dat we de lessen weer hebben kunnen hervatten vanaf 15 juni 2020! Hiermee hebben we een beleid gemaakt en maatregelen getroffen i.v.m. het corona-virus, om op een veilige en verantwoorde manier, cursussen en opleidingen te kunnen organiseren, en om besmetting te voorkomen van cursisten en docenten.

We laten alleen die cursisten toe op de lessen, waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dit deden we tot februari 2022 we aan de hand van een (telefonische) triage / gezondheidscheck. Nu vragen we wel aan onze cursisten dat je alleen naar de cursus komt als je je gezond voelt en geen corona-gerelateerde klachten heb. Daarnaast handhaven we wel de algemene hygiëne-regels, en hebben wij het aantal cursisten dat wij toelaten tijdens de cursussen naar max. 20 gebracht, en sommige cursussen zelfs naar max 12 of 16 cursisten. De 1,5 meter afstand is per 25-2-2022 niet meer vereist; echter zullen we wel enige afstand blijven nastreven.

 1. Communicatie
  Cursisten worden vooraf via e-mail op de hoogte gebracht over de ‘nieuwe manier’ van het volgen van een cursus.
  Na inschrijving voor een cursus/opleiding ontvangt de cursist een bevestiging. Hierin wordt ook gemeld dat wanneer er tussentijds verschijnselen optreden, zoals genoemd bij de Gezondheidscheck, de cursist telefonisch of per email contact opneemt met Massage Opleidingen Lian Bart en mogelijk dat de cursus voor de cursist geannuleerd wordt.
 2. Gezondheidscheck
  Op basis van een gezondheidscheck die wij met de cursist doorlopen bepalen wij of je naar binnen mag komen bij de les. Hieronder staan deze vragen, kijk ze goed door en geef me graag vooraf een berichtje via whatsapp of per email met je antwoorden op de volgende vragen.
  Voor iedereen geldt: als je één van onderstaande vragen met JA beantwoord, neem graag contact op met Massage Opleidingen Lian Bart, en na overleg hoor je of je wel of niet naar de les mag komen!
 1. Val je onder de ‘risicogroepen’ volgens het R.I.V.M.?
 2. Heb je (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 3. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 4. Heb je het nieuwe corona-virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 5. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe corona-virus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 6. Ben je in quarantaine / thuisisolatie omdat je:
  – direct contact heb gehad met iemand waarbij het nieuwe corona-virus is vastgesteld?
  – korter dan 14 dagen geleden uit een land/regio bent teruggekeerd met code oranje of rood? (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen?)
 • Je bent van harte welkom als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord; en je verder gezond bent en je je momenteel gezond voelt.
  Bij twijfel kun je bellen naar Lian: 06-22316365.

3. Aanvullende maatregelen bij Massage Opleidingen Lian Bart

 • Wat vragen we van de cursisten?
 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, maar zeker niet te laat, binnen. Liefst 5-15 minuten voor aanvang van de cursus.
 • Bij binnenkomst geeft de cursist mondeling akkoord dat men geen klachten heeft, zoals bij de hierboven omschreven gezondheidscheck. Twijfel je over jouw gezondheid op de lesavond/-dag? Neem dan graag telefonisch contact met ons op om te overleggen.
 • Bij binnenkomst was je je handen grondig op de daarvoor aangewezen plaats en/of gebruik je in het lokaal de handalcohol. Was de handen na afloop van de les ook weer grondig. Droog de handen met de papieren handdoekjes. Gooi deze handdoekjes na gebruik graag in de afvalbak en niet in de toilet!
 • Vanaf 25-2-2022 is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht. Wel vragen we iedereen een mondkapje bij zich te hebben, uit respect voor de eventuele privé-omstandigheden van een medecursist! Eventueel kun je in de les een éénmalig gebruik mondkapje aanschaffen, tegen betaling van €1,00.
 • Je mag tijdens de lessen je eigen meegebrachte handschoenen dragen als je dat zelf wilt, het is niet verplicht. Het is bij een goede handhygiëne niet persé nodig.
 • Iedere cursist neemt een eigen drinkfles mee, die alleen door jezelf gebruikt wordt.
 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voor gebruik gereinigd worden.
 • Houd enige afstand van elkaar (1,5 meter is per 25-2-2022 niet meer verplicht) tijdens alle delen van de lesdag/-avond, behoudens het elkaar onderzoeken/behandelen/tapen/masseren bij/op de massagetafel.
 • Geen fysiek contact tussen cursisten onderling en/of docent bij begroeting of afscheid; al het fysieke contact binnen Massage Opleidingen Lian Bart wordt beperkt tot de massages/handelingen aan de massagetafel, die op dat moment worden aangeleerd; raak je gezicht (of mondmasker) niet aan.
 • Neem je eigen materialen mee naar de lesruimte: laken, handdoeken, en indien van toepassing verzorgingskoffer en/of massageolie. Gebruik tijdens de les ook alleen je eigen materialen! Doe na afloop de gebruikte handdoeken en laken in een plastic tas en knoop deze dicht.
 • Gebruik voor de behandeling een schoon laken en schone handdoeken, gewassen op minimaal 60 graden, voor elke cursist.
 • Denk aan extra hygiëne maatregelen zoals: draag geen sieraden en zorg ervoor dat je haar is vastgebonden zodat het niet in contact komt met voorwerpen om je heen. Andere persoonlijke hygiëne en verzorging zoals tandenpoetsen, nagelknippen en vergelijkbare activiteiten doe je voordat je naar de cursus komt.
 • In de les zo min mogelijk wisselen; beperk je op de lesavond/dag tot het oefenen op/met 1 (of max 2) medecursist(en).
 • Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een massagetafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de cursist een stapje naar achteren.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen. Wij zorgen natuurlijk wel voor de correcte hygiëne.
 • Volg de instructies van de docenten altijd op.
 • Neem graag na afloop van de les de massagetafel af met het speciale reinigingsmiddel voor massagetafels.

  Onze maatregelen waar de docenten voor zorgen
 • De docenten hebben geen ziekteverschijnselen en hebben de gezondheidscheck bij zichzelf uitgevoerd. De docenten zijn allen volledig gevaccineerd.
 • De docent vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er cursisten zijn die momenteel verkouden zijn, hoesten, benauwdheid of andere klachten hebben aan de luchtwegen dan wel koorts (>38°C) hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de cursist alsnog niet deelnemen aan de les.
 • De docenten dragen per 25-2-2022 geen mondkapje tijdens het geven van de lessen. Na vragen en melding van te voren zal de docent uit respect voor privé-omstandigheden van een cursist, wel een mondkapje dragen.
 • De docenten geven geen hand bij binnenkomst.
 • De docenten blijven ook zoveel mogelijk op enige afstand.
 • De docenten zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 • Er zijn slechts twee-drie personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de cursist een stapje naar achteren. De docent wast na het voordoen bij een cursist, direct zijn handen/ gebruikt handenalcohol.
 • De docent vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de lesruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 • De docent ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na iedere behandeling worden gedesinfecteerd, inclusief massagetafels, stoelen enz. Dat geldt ook voor fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.

  Onze voorzorg maatregelen – algemeen:
 • Handenalcohol staat klaar voor de cursisten en docenten, om te gebruiken in de les.
 • De veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden, zijn zichtbaar voor iedereen opgehangen, zijn van tevoren aan alle betrokkenen toegestuurd en zijn op de website vermeld.
 • Alle deuren die leiden naar het lokaal staan continu open, zodat deurhendels niet aangeraakt hoeven te worden en zullen waar nodig worden afgesloten door de docent.
 • De toiletten worden regelmatig schoongemaakt.
 • Er zijn zeep en voldoende papieren handdoekjes in de toiletruimten aanwezig.
 • Er zijn voldoende desinfecterende middelen aanwezig.

  Onze maatregelen m.b.t. de lesruimte:
 • De lesruimte wordt goed en regelmatig geventileerd en/of gelucht (bijv. bij pauze).
 • De planning van de activiteiten is zo vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn waarbij te veel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn.
 • Er zijn voldoende reinigingsmiddelen aanwezig om de lesruimte en de materialen regelmatig schoon te maken.
 • We maken bij het schoonmaken gebruik van reinigingsmiddelen met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige).
 • Alle oppervlakken en objecten (bijv. deurklinken, stoelen, tafels, massagetafels, waterkoker, koffiemachine en andere objecten), worden regelmatig gereinigd.
 • Na iedere wissel wordt de massagetafel en gebruikte andere materialen gereinigd.
 • We maken voor koffie/thee gebruik van eenmalig gebruik/wegwerp-bekertjes of goed gereinigd servies.
 • We beginnen iedere nieuwe les pas nadat de ruimte en apparatuur in een schone en gedesinfecteerde staat zijn.

  Behoort u tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM?
  1. Mensen van 70 jaar en ouder.
  2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:
 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiatie 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

De groep kwetsbare mensen heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als men besmet wordt met het nieuwe corona-virus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.
Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wij kijken er naar uit om onze cursussen en opleidingen weer veilig te (her)starten!

———————————————–

Update 18 december 2021: de update van 28 november 2021 blijft ongewijzigd, we mogen praktijkonderwijs blijven geven! Bovendien blijven we de strikte hygiëneregels naleven!

Update 28 november 2021: Alle cursussen mogen we en kunnen we blijven geven, ook in de avonduren, en geven we met ons bestaande protocol. Onze protocollen kunt u lezen door iets naar beneden te scrollen, onder de update van 6-9-2021:  
“Beleid en maatregelen i.v.m. Covid 19 – Massage Opleidingen Lian Bart”
Wij vragen u dan ook om hier rekening mee te houden als u bij ons een cursus volgt:
– We vragen per whatsapp elke cursist te antwoorden op de gezondheidscheck-vragen.
– We hanteren waar mogelijk de 1,5 meter afstand.
– De algemene hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
– Het dragen van een mondkapje is weer verplicht bij de praktijklessen. Bij de theorie is de 1,5m afstand en is een mondkapje niet verplicht. We vragen iedereen een mondkapje bij zich te hebben. Eventueel kun je in de les een éénmalig gebruik mondkapje aanschaffen, tegen betaling van €1,00.
Heeft u vragen kunt u ons bellen (06 22 31 63 65) of mailen naar: info@lianbart.nl.

Update 6 november 2021: Alle cursussen geven we met ons bestaande protocol. Wij vragen u dan ook om hier rekening mee te houden als u bij ons een cursus volgt:
– We vragen per whatsapp elke cursist te antwoorden op de gezondheidscheck-vragen.
– We hanteren waar mogelijk de 1,5 meter afstand.
– De algemene hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
– Het dragen van een mondkapje is weer verplicht bij de praktijklessen. Bij de theorie is de 1,5m afstand en is een mondkapje niet verplicht. We vragen iedereen een mondkapje bij zich te hebben. Eventueel kun je in de les een éénmalig gebruik mondkapje aanschaffen, tegen betaling van €1,00.
Heeft u vragen kunt u ons bellen (06 22 31 63 65) of mailen naar info@lianbart.nl.

Update 6 september 2021: Alle cursussen geven we met ons bestaande protocol. Wij vragen u dan ook om hier rekening mee te houden als u bij ons een cursus volgt:
– We vragen per whatsapp elke cursist te antwoorden op de gezondheidscheck-vragen.
– We hanteren waar nodig gepaste afstand, de 1,5 meter is geen noodzaak meer.
– De algemene hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
– Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Wel vragen we iedereen een mondkapje bij zich te hebben, uit respect voor de eventuele privé-omstandigheden van een medecursist! Eventueel kun je in de les een éénmalig gebruik mondkapje aanschaffen, tegen betaling van €1,00.
Heeft u vragen kunt u ons bellen (06 22 31 63 65) of mailen naar info@lianbart.nl.

Update 28 april 2021: We zijn ontzettend blij: Vanaf 28 april is de Avondklok helemaal opgeheven en mogen we al onze cursussen weer geven met onze bestaande protocollen!

Update 3 maart 2021: We zijn ontzettend blij: De avondlessen mogen we vanaf 3 maart 2021 met toestemming ‘Uitzondering Avondklok’ weer hervatten, we zijn met de avondcursussen dus uitgezonderd van de ‘Avondklok’!

Update 22 januari 2021: Helaas moeten we toch de avondlessen t/m 9 februari i.v.m. de ‘Avondklok’ verplaatsen. De sportmassage zal i.p.v. in de avond op zaterdag 6 februari overdag gegeven worden. Na de ‘Avondklok’ verwachten we vanaf 15 februari de lessen weer ’s avonds te kunnen geven.

Update 17 december 2020: Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond 14 december, moesten we eerst per 15 december tot 18 januari 2021 onze deuren sluiten, i.v.m. de nieuwe Corona Maatregelen. Maar na contact vanuit de brancheorganisaties NBSM en NGS met de RIVM mogen we de opleidingen voor contactberoepen weer fysiek geven, met onze al bestaande protocollen! We zijn ontzettend blij!

Update 15 december 2020: Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond 14 december, zullen helaas per 15 december tot 18 januari 2021 onze deuren gesloten zijn!
We hopen dat iedereen er goed om denkt in ieders eigen omgeving en we allemaal in goede gezondheid hier doorheen kunnen komen en met z’n allen het virus de baas worden!
We gaan de komende dagen hard aan het werk om voorlopige nieuwe data voor de cursussen in te plannen en de lopende opleiding Sportmassage invulling te geven voor de komende weken!
Zodra we weer groen licht hebben om te herstarten, zullen mogelijk onze onderstaande Corona Maatregelen, nog aangepast moeten worden.

Update 1 december 2020:
we zijn ontzettend blij dat het bij de cursussen en opleidingen van Massage opleidingen Lian Bart, nog steeds heel goed gaat. We laten i.v.m. de 1,5 meter-regel minder cursisten per cursus toe. Alle cursisten en docenten houden zich heel erg goed aan de regels. Iedereen beantwoord voor elke les de gezondheidsvragen van de gezondheidscheck en bij twijfel is er contact met Lian. Iedereen komt met mondkapje binnen, en draagt deze ook bij de praktijklessen. Het uitgebreide handenhygiëne protocol wordt nageleefd met speciale desinfectans voor de handen van masseurs. Als je vragen hebt over de cursussen of onze Corona Maatregelen, neem dan graag telefonisch of per email contact met Lian op.

Update 29 september 2020: De Corona maatregelen voor onze opleidingen zijn aangepast naar de laatste wijzigingen van het R.I.V.M. Dit betreft het noteren van de contactgegevens van de cursisten en van hoe laat tot hoe laat zij aanwezig zijn geweest op een cursus, maar dat is niet nieuw dat was bij ons altijd al zo.
Daarnaast hadden we al de verplichting dat iedere cursist een mondkapje bij zich moest hebben en in overleg op zou doen, maar dat hebben we gewijzigd naar dat het mondkapje verplicht bij alle praktijklessen gedragen moet worden!

Update 19 augustus 2020: De Corona maatregelen voor onze opleidingen zijn aangepast naar de laatste wijzigingen van het R.I.V.M. en staan hierboven. Deze heeft een update gehad op 29 september.

Update 11 juni 2020: Corona maatregelen voor onze opleidingen om de lessen te hervatten, staan hierboven. Deze heeft een update gehad op 19 augustus.
Wij kijken er naar uit om onze cursussen en opleidingen weer veilig te (her)starten!

update 7 juni 2020: dinsdagavond 9 juni hebben wij in Centrum Oase (Purmerend) een open avond / open dag om kennis te maken, of om verdere informatie te verkrijgen over de opleidingen, en cursussen; en voor een persoonlijk studie-advies. Tevens liggen de cursusboeken ter inzage en kunt u met uw vragen bij ons terecht!
i.v.m. de maatregelen tegen corona zijn er geen (oud-)cursisten aanwezig om demonstraties te geven.
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, u kunt vrij binnenlopen maar u dient zich wel te houden aan de algemene maatregelen van de RIVM en onze aanvullende maatregelen bij de open-dagen i.v.m. corona!

Update 25 mei 2020: we zijn erg blij dat we conform de richtlijnen van het RIVM de praktijkcursussen en opleidingen weer mogen starten per 15 juni 2020!
De lopende cursussen krijgen voorrang om die af te kunnen ronden, dit zijn de opleiding Sportmassage, ontspanningsmassage en Manuele Lymfedrainage.
Heeft u zich aangemeld voor een cursus die we hebben moeten opschuiven i.v.m. het corona-virus: u krijgt zo spoedig mogelijk verder bericht over wanneer deze ingepland kunnen worden (aromatherapie, buikmassage, cupping, fullbody wellnessmassage, gezichtsmassage, honingbindweefselmassage, hotstonemassage, Ortho-kinesiotaping, en reanimatie en AED). Tevens kunt u de nieuwe data zien vanaf 7 juni op onze website.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u dan ook om hier rekening mee te houden als u bij ons een cursus volgt! We zullen wel met extra maatregelen de cursussen hervatten, o.a.:
– 1,5 meter afstand tussen de massagetafels/werkplek
– algemene hygiënemaatregelen
– gezondheidscheck – vragen voor elke cursist
– persoonlijke beschermingsmiddelen: mondkapje moet elke cursist zelf bij zich hebben
Verder bericht hierover volgt nog, en u krijgt hiervan als cursist ook persoonlijk bericht.
Zie ook de website van de RIVM over contactberoepen
Heeft u vragen kunt u ons bellen (06 22 31 63 65) of mailen naar info@lianbart.nl.

Update 9 mei 2020: op dit moment mogen we helaas nog niet starten met de cursussen en opleidingen. Na contact met het RIVM en de veiligheidsregio Zaanstad-Waterland hebben we nog geen groen licht gekregen. Massagecursussen vallen onder “geplande bijeenkomsten” en die mogen tot 1 juni nog niet starten. We blijven actief in contact met de instanties en informeren je zodra er nieuwe informatie is.

Conform de richtlijnen van het RIVM en de overheid hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten om voor dit moment alle cursussen en opleidingen tot 1 juni 2020 te annuleren en te verplaatsen naar een later moment. We wachten op verdere richtlijnen voor de cursussen en opleidingen na 20 mei 2020, zodra er meer bekend is zullen we je informeren hierover.

Los van alle consequenties en onzekerheden die het met zich meebrengt missen we het fysieke contact en samenzijn met onze cursisten het meest!

We blijven de richtlijnen van de overheid nauwkeurig volgen en zodra het weer verantwoord is om cursus te gaan geven gaan we een nieuwe planning maken voor de cursussen en opleidingen die we hebben moeten opschorten of annuleren.

Update 28 april 2020: Helaas mogen we conform de richtlijnen van het RIVM nog niet starten. De lessen die gepland zijn tot in ieder geval 25 mei worden verplaatst.
Bij ons staat de veiligheid en gezondheid van onze cursisten en docenten op nummer één!
We hopen uiteraard dat zo snel mogelijk alle lessen weer hervat kunnen worden.
Zodra er meer duidelijkheid is, houden we jullie op de hoogte. De cursisten die zich ingeschreven hebben voor een cursus, krijgen bericht via Whatsapp of email. Ondertussen hopen wij dat we dit met z’n allen snel te boven komen, en dat iedereen gezond blijft!
We hopen op uw begrip.

Update 6 april 2020: Afgaande op het oordeel van het RIVM en adviezen van medisch experts tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij hebben besloten dat de lessen, die bij Massage Opleidingen Lian Bart gepland zijn tot in elk geval 28 april 2020, worden verplaatst.
Bij ons staat de veiligheid en gezondheid van onze cursisten en docenten op nummer één! Met de massagelessen is het onmogelijk om geen fysiek contact te hebben.

We hopen uiteraard dat zo snel alle lessen weer hervat kunnen worden, maar wij zijn hiervan afhankelijk van de adviezen van het RIVM en de medisch deskundigen.

Zodra er meer duidelijkheid is, horen jullie verder van ons, we houden jullie op de hoogte. De cursisten die zich ingeschreven hebben voor een cursus, krijgen bericht via Whatsapp of email.

Ondertussen hoop ik dat we dit met z’n allen snel te boven komen.
We hopen op uw begrip.

Ons advies aan masseurs en masagepraktijken: Half maart hadden we masseurs, cursisten en oud-cursisten geadviseerd om te masseren met verhoogde hygiënische maatregelen. Maar het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen om besmetting en verspreiding van het Corona virus te voorkomen.
Hoe zwaar en moeilijk het ook valt, is ons advies om de richtlijnen van de RIVM te volgen en de praktijk te sluiten. Iedereen kan het virus bij zich hebben zonder daar al klachten van te hebben. De artsen en zorgverleners hebben het al enorm zwaar. Blijf gezond allemaal, en laten we met z’n allen hieraan werken!