Blessurepreventie

Omschrijving:
De blessurepreventie is een applicatie-cursus van de sportmassage en bestaat uit 14 leseenheden van elk 3 uur. Het wordt afgesloten met een praktijkexamen, welke afgenomen wordt op het eigen opleidingsinstituut, door examinatoren van de N.E.S.M. Indien men geslaagd is ontvangt men het landelijk erkend diploma, uitgegeven door de N.E.S.M. (Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage).
De cursus gaat dieper in op het voorkomen en herstel van (sport)blessures en het weergeven van de resultaten van uitgebreide funktietesten en bewegingsuitslagen van gewrichten en spieren op speciale meetformulieren. Het functieonderzoek wordt uitgebreid en specifieke rekkingstechnieken worden aangeleerd. Bovendien leert men een aantal extra bandages en tapes toepassen.
Kortom: de ‘afwijkingen’ of ‘onregelmatigheden’ die de masseur bij de opleiding sportmassage geconstateerd heeft, en/of de lichamelijke klachten die de cliënt aangegeven heeft, leert men nu uit te diepen – de oorzaken hiervan te vinden en mogelijke oplossingen hiervoor te bieden, waardoor het opstellen van een concreet behandelplan makkelijker en effectiever wordt.
Voor masseurs die cliënten met blessures/overbelastingsklachten en lichamelijke klachten hebben en/of verzorger bij een vereniging zijn, hebben veel baat bij deze verdiepte opleiding Blessurepreventie!

Vooropleiding:
Vereiste vooropleiding is diploma Sportmassage en -verzorging of een gelijkwaardige opleiding. Informeer hiernaar, indien u een ander diploma heeft dan een NESM of NGS diploma Sportmassage en -verzorging.

Diploma:
Deze cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het door de NBSM-erkende diploma Blessurepreventie, uitgegeven door de NESM.
Bovendien wordt uw B-licentie van de sportmassage een NESM A-licentie, welke i.p.v. 4 jaar nu 5 jaar geldig is.
De opleiding Blessurepreventie is een onderdeel voor de A-licentie Sport Therapeut!

Met het diploma Blessurepreventie (én een geldige licentie én geldig reanimatiediploma) kunt u zich aanmelden voor de SCAS-certificering als sportzorgmasseur.
SCAS = Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg.

Wanneer en de kosten?
De opleiding bestaat uit 14 lesavonden, op de dinsdagavond. De data van de eerste 4 lessen: 18 december 2018, 8 + 22 januari, 5 februari 2019
Start:       dinsdag 18 december 2018.
Tijd:         19.30 – 22.30 uur.
Kosten:   € 885,00 (incl. lesgeld, leerboek, gebruik meetmaterialen in de lessen en examengeld).