Blessurepreventie

Omschrijving:
De blessurepreventie is een applicatie-cursus van de sportmassage en bestaat uit 14 les-eenheden van elk 3 uur. Het wordt afgesloten met een praktijkexamen, welke afgenomen wordt op het eigen opleidingsinstituut, door examinatoren van de N.E.S.M. Indien men geslaagd is ontvangt men het landelijk erkend diploma, uitgegeven door de N.E.S.M. (Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage).

De cursus Blessurepreventie gaat dieper in op het voorkomen en herstel van (sport)blessures en het weergeven van de resultaten van uitgebreide functietesten en bewegingsuitslagen van gewrichten en spieren op speciale meetformulieren.
Het functieonderzoek wordt uitgebreid en specifieke rekkingstechnieken worden aangeleerd. Bovendien leert men een aantal extra bandages en tapes toepassen.
Kortom: de ‘afwijkingen’ of ‘onregelmatigheden’ die de masseur bij de opleiding sportmassage geconstateerd heeft, en/of de lichamelijke klachten die de cliënt aangegeven heeft, leert men nu uit te diepen – de oorzaken hiervan te vinden en mogelijke oplossingen hiervoor te bieden, waardoor het opstellen van een concreet behandelplan eenvoudiger en effectiever wordt.
Voor masseurs die cliënten met blessures/overbelastingsklachten en lichamelijke klachten in de praktijk hebben en/of verzorger bij een vereniging zijn, hebben veel baat bij deze verdiepte opleiding Blessurepreventie!

Vooropleiding:
Vereiste vooropleiding is diploma Sportmassage en -verzorging of een gelijkwaardige opleiding. Informeer hiernaar, indien u een ander diploma heeft dan een N.E.S.M. of N.G.S. diploma Sportmassage en -verzorging.

Diploma Blessurepreventie:
Bijna elke les starten we met een kleine theorietoets over het voorgaande behandelde hoofdstuk, bestaande uit 5 of 6 vragen. De cursus Blessurepreventie wordt afgesloten met een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het door de N.B.S.M.-erkende diploma Blessurepreventie, uitgegeven door de N.E.S.M.
Bovendien wordt uw B-licentie van de sportmassage een N.E.S.M. A-licentie, welke i.p.v. 4 jaar nu 5 jaar geldig is.
De cursus Blessurepreventie is een onderdeel voor de A-licentie Sport Therapeut!

Met het diploma Blessurepreventie (én een geldige licentie én geldig reanimatiediploma) kunt u zich aanmelden voor de SCAS-certificering als sportzorgmasseur.
SCAS = Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg.

Wanneer en de kosten?
De opleiding Blessurepreventie bestaat uit 14 lesavonden, op de dinsdagavond.
De data van de eerste 8 lessen zijn: 29 oktober, 12+26 november, 10+17 december 2024, 7+14+28 januari 2025.
Start:       dinsdag 29 oktober 2024.
Tijd:         19.30 – 22.30 uur.
Kosten:   € 980,00 (incl. lesgeld, leerboek, en examengeld en gebruik meetmaterialen in de lessen).